Объявления

Курсовые

Генетика растений

введение

Hordeum род принадлежит к племени
Triticeae, в семье Poaceae трава, и
включает в себя два подвида: spontaneum и
agriocrithon. H. spontaneum это однолетнее растение
с коротким жизненным циклом, с диплоидным только семь
Читать далее

Сортовипробування Ячменю Ярого

Зміст

 

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.

         1.1. Господарське значення та ботанічна характеристика ячменю ярого.

5

5

         1.2. Напрями та методи селекції.

10

         1.3. Експериментальний мутагенез у селекції ячменю ярого.

14

РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ.

17

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА.

21

            3.1. Вихідний матеріал.

21

3.2. Об’єкт та методика досліджень

22

3.3. Ріст та розвиток рослин ячменю ярого.

24

            3.4. Продуктивність ячменю ярого та технологічні якості насіння.

26

Читать далее

Конкурсне Сортовипробування сортів ярого ячменю курсовая робота

Зміст

 

Вступ

4

Розділ 1. Огляд літератури.1.1. Читать далее

Курсова робота Технологія вирощування соняшнику в умовах Лісостепової зони

Вступ.. 3

РОЗДІЛ 1. БОТАНІЧНА І БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА культури……………………………………………………………………………..6

1.1. Морфологія і систематика. 6

1.2. Фенологічні фази, етапи органогенезу. 9

Читать далее

Курсовая по технологии хранения и переработке зерновых

Зміст

1.    Вступ……………………………………………………………………………………..

1.1  Характеристика зернової маси, яка надходить з поля

для післязбиральної обробки та зберігання……………………………..

1.2  Фізичні властивості зернової маси………………………………………….

1.3  Фізіологічні процеси, які відбуваються у зеновій масі

при зберіганні…………………………………………………………………………

1.4   Типи сховищь для зберігання зерна та вимоги до них………………..

2.   Читать далее

Дипломная работа по сахарной свекле

3MICT

Вступ

3

Глава 1.

Огляд літератури

5

Глава 2.

Місце й умови проведення досліджень

13

2.1

Загальні дані про господарство. Місце проведення досліджень

13

2.2

Ґрунтово-кліматичні

14

Глава 3.

Експериментальна частина

19

3.1

Методика досліджень.

19

3.2

Результати досліджень

21

3.3

Економічна оцінка результатів

32

3.4

Охорона праці

36

3.5

Охорона навколишнього середовища

39

Висновки

42

Список літератури

43

Додатки

47

 

Читать далее

Страницы 2 из3123