Объявления

Соняшник 2012

Гібрид соняшнику Кадет.

Заявники — Інсп рослинництва ім. В. Я. Юр НААНУ. Селекційно-генетич інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивченя НААНУ. Гібрид скоростиглий олеїнового типу. Рослина cередьньої висоти, не розгалужується. Стебло сильно викривлене, серенього розміру, кошик оберне донизу, сильно випуклий з боку сім’янок. Сім’янка чорного кольору із сильною смугастістю по краях, середнього розміру, вузької цеподібної форми. Потенційна врожайність — 4,5 т/га. Маса 1000 сім’янок — 59,4 г, лушпинність 22%, панцирність – 99,8%. Стійкий до вилягання, осипання, ураження несправжньою борош тою росою і вовчком. Стійки посухи та ураження коренев гнилями. Олія олеїнового (71,4-73,8%). Насіння містить 50,7% олії, 16,5% білка. Вихід оолії 1315 кг/га.

 

Гібрид соняшнику Славсон.

Заявники — Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНУ, Селекційно-генетичний інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААНУ. Гібрид ультраранній, олійного використання. Рослина середньої висоти, галуження від­сутнє. Кошик середній, добре ви­повнений, сильно випуклий, напівобернений донизу разом зі стеб­лом. Сім’янка середнього розміру широкояйцеподібної форми, чор­ного кольору, смугастість по краях слабка або відсутня. Маса 1000 сім’янок становить 52,8 г. Насіння добре утримується в кошику, не осипається. Середня врожайність сорту Славон у зоні Лісостепу становила 2.7 т/га, потенційна урожайність сягає 4,5 т/га. Має високу стійкість до вилягання, осипання. Стійкий до ураження несправжньою рошнистою росою і вовчком. Вміст олії в насінні — 50,4%, білка 16,7%. Вихід олії – 1410 кг/га.

 

Гібрид соняшнику Борей.

Заявник — Інститут рос­линництва ім. В. Я. Юр’єва НААНУ. Належить до скоростиглої групи, олійного напряму. Рослина серед­ньої висоти, галуження відсутнє. Маленький кошик сильно випук­лий з боку сім’янок, обернений до­низу, стебло пряме. Сім’янка се­реднього розміру, широкояйцепо­дібної форми, чорного кольору, зі слабкою сірою смугастістю по кра­ях. Середня врожайність в зоні Лісостепу становила 2,4 т/га. По­тенційна врожайність гібрида — 4,3 т/га. Маса 1000 сім’янок — 48,9 г, лушпинність — 18%, панцир­ність — 99,6%. Борей має високу стійкість до вилягання, осипання, ураження несправжньою борошнистою росою та вовчком. Вміст олії в насінні — 50,5%, білка — 17,0%. Вихід олії дорівнює 1253 кг/га.

 

Гібрид соняшнику Рембо.

Заявник — ТОВ Науково-ви­робниче товариство «Насіння». Ранньо­стиглий гібрид олій­ного напряму вико­ристання. Рослина середньої висоти. Кошик середнього розміру, плескатий, обернений донизу із сильним викривлен­ням стебла. Сім’янка середнього розміру вузькояйцеподібної форми, чорна, із сильною смугасті­стю по краях. Се­редня врожайність у зоні Степу стано­вить 2,5 т/га, в зоні Лісостепу — 2,4 т/га. Потенційна вро­жайність — 3,9 т/га. Маса 1000 сім’янок дорівнює 59,7 — 62,3 г. Рембо стій­кий до вилягання, осипання, по­сухи, до несправжньої борошни­стої роси і вовчка. Вміст олії в насінні — 50,1—50,3%, білка — 16,5—16,6%. Вихід олії становить 1258- 1467 кг/га.

 

Гібрид соняшнику Любаш.

Заявник — ТОВ «Науко­во-виробниче підприємство «Аг- ро-Ритм». Гібрид належить до ран­ньостиглої групи, олійного напря­му використання. Рослини високі, не розгалужуються. Кошик обер­нений донизу із сильним викрив­ленням стебла, середнього розмі­ру, сильно випуклої форми, добре виповнений. Дозрівання рівно­мірне. Сім’янка середнього розмі­ру широкояйцеподібної форми, чорна, смугастість по краях сім’янки дуже слабка, іноді відсут­ня. Середня врожайність у зоні Степу становить 2,8 т/га, у Лісо­степу — 2,7 т/га, перевищуючи стандарт на 18 — 20%. Потенційна врожайність гібрида — 4,7 т/га. 1000 сім’янок важать 58,9 — 59,4 г. Любаш генетично стійкий до вовчка, несправжньої борош­нистої роси, відносно стійкий до сірої та білої гнилей. Стійкий до вилягання, осипання та посухи. Вміст олії у насінні — 49,4 — 49,9%, білка — 16,5—16,6%. Вихід олії дорівнює 1238— 1501 кг/га.

 

Гібрид соняшнику Рубікон.

Заявник — Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНУ. Гібрид скоростиглої гру­пи з олією пальмітинового типу (6,7 — 6,8% гліцеридів). Рослина виростає заввишки 130—140 см, галуження відсутнє. Кошик обер­нений донизу з легким викривлен­ням стебла, маленький, з боку сім’янок сильно випуклий. Сім’ян­ка середнього розміру широкояй­цеподібної форми, за основним ко­льором чорна, смугастість по краях та між ними відсутня або дуже слабка. Насіння добре тримається в кошику. Середня врожайність у зоні Степу становить 2,1 т/га, в зоні Лісостепу — 2,2 т/га, потен­ційна — 3,7 т/га. 1000 сім’янок важать 46,7 — 47,5 г. Лушпинність – 22%, панцирність — 99,7%. Рубікої має високу стійкість до вилягання осипання, ураження несправж ньою борошнистою росою і вовч ком. Вміст олії в насінні — 50,5- 51,9%, білка – 16,7-16,7%. Вихі. олії дорівнює 1116— 1218кг/га.

Гібрид соняшнику Бонд.

Заявник — ТОВ Науково виробниче товариство «Насіння Середньостиглий гранстаростій кий гібрид. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу Степу. Вегетаційний період стано вить 110—120 днів. Рослина виростає заввишки 140— 157 см. Кошик середньовеликий, у фазі до зрівання з боку насіннєвої масі має випуклу форму. Насіння середнього розміру, чорного кольо­ру з ледь помітними сірими смуга ми. Вміст олії в насінні — 49 — 51% Гібрид генетично стійкий до Іржі, пероноспорозу і до 5 рас вовч­ка. Толерантний до фомопсису, сі­рої та білої гнилей. Стійкий до ура­ження соняшниковою міллю. Мас високу стійкість до повітряної ґрунтової посухи. Оптимальна гус­тота на період збирання: 45 — 5С тис. рослин на 1 га. Потенційна врожайність — 4,5 т/га.

ВНЕМАНИЕ!!! ПРИ КОПИРОВАНИИ МАТЕРИАЛА С САЙТА ГИПЕР ССЫЛКА http://hitagro.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Смотрите также:

 • Борьба с вредителями озимой пшеницеБорьба с вредителями озимой пшенице Посевы озимой пшеницы в разные периоды роста могут повреждать вредная черепашка, хлебная жужелица, хлебный жук, злаковые мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, полосатая хлебная блоха, […]
 • Суданская траваСуданская трава Куст у суданской травы (травяного сорго) (Sorghum sudanense Stapf.) прямой или полуразветленный, стебли крупные, светло-зеленые, неопушенные, 1,5 - 3 м высотой, 3-12 мм толщиной с 5 - […]
 • Сорняк мокрицаСорняк мокрица Распространена повсеместно. Хорошо развивается в пониженных увлажненных участках, засоряет овощные культуры, картофель. Трудноискоренима во влажных условиях. Вегетационный период 45 – […]
 • Горец птичий / спорышГорец птичий / спорыш Распространен повсеместно. Засоряет озимые, многолетние травы, рис. Растет по дорогам. Однолетнее травянистое растение высотой 10—80 см; полиморфный вид родаГорец, под общим […]
 • Выращивание ремонтного молодняка кур яичных породВыращивание ремонтного молодняка кур яичных пород Основные технологические параметры при выращивании ремонтного молодняка Для периодического пополнения родительского  стада и промышленного стада ремонтного молодняка выращивание […]
 • Прогноз цен на подсолнечник 2012Прогноз цен на подсолнечник 2012 За 2011-2012 МГ на мировых товарных биржах наблюдалась тенденция к росту цен на подсолнечник. Если в январе нынешнего года цены на Роттердамской бирже на условиях поставки CIF […]
 • Озимая пшеница московская 39Озимая пшеница московская 39 Сорт выведен в ГНУ НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны. Родословная: Обрий х Янтарная 50. РАЗНОВИДНОСТЬ eryhtrospermum. СРЕДНЕСПЕЛЫЙ, вегетационный период составляет 340 […]
 • Сорта крыжовникаСорта крыжовника Первые сведения о крыжовнике появились в 13 веке в книге французских псалмов. В Германии, Англии, Италии о крыжовнике стало известно в 16 веке. В Англии крыжовник стал одной из любимых […]
 • Рапс в севооборотеРапс в севообороте Правильное включение рапса в севооборот имеет существенное значение для получения высоких и стабильных урожаев и экономически выгодного производства. В связи с этим  важную роль играет […]
 • Выращивание посадочного материала хризантемВыращивание посадочного материала хризантем Особенностью управляемых хризантем является необходимость посадки укорененных черенков обычно с конца июля до декабря января, для получения срезной и вазонной продукции в период с конца […]
 • Прогнозы МСЗ по рынку пшеницы от 25 09Прогнозы МСЗ по рынку пшеницы от 25 09 Совет по зерну в сентябре  пересмотрел прогнозы пшеничного рынка Украины по шести пунктам Новый отчет по состоянию зернового рынка опубликовали  25 сентября текущего года аналитики […]
 • Щетинник сизыйЩетинник сизый Щетинник сизый (Setaria glauca) - Распространен повсеместно. Засоряет зерновые, огороды, многолетние травы. Специализированный сорняк проса. Влаголюбив. Предпочитает рыхлые песчаные […]

Pages: 1 2

1 комментарий: Соняшник 2012

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

CAPTCHA image
*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>