Характеристика сортів озимої пшениці

Всі сорти є в наявності ( еліта/ 1 репродукція )

Для замовлення телефонуйте 050-303-8755

Щоб побачити прайс натисніть сюди

Озима пшениця Заграва Одеська

Занесений до переліку сортів рослин, перспективних для вирощування в 2010 р. в степовій і лісостеповій зонах України.

Оригінатор; Селекційно-генетичний інститут НААН України м.Одеса.

Господарські та біологічні характеристики:

• Високоінтенсивного типу універсального використання на високих і середніх агрофонах.

• Сорт формує високий урожай за рахунок поєднання крупного, добре озерненого колосу (54-62 зерен в колосі) і високої кущистості (633-715 продуктивних стебел на 1 м2). За роки станційного випробування врожайність сорту в середньому склала 74,3 ц/га, що на 7,1 ц/га (8,9%) вище національних стандартів. Генетичний потенціал сорту – 100-110 ц/га.

• Вегетаційний період 278-283 днів, сорт відноситься до середньостиглих.

• Середньорослого типу (92-101 см), високостійкий до вилягання.

• Характеризується підвищеною посухо-жаростійкістю (9 балів) та морозостійкістю (7-8 балів).

• Має польову стійкість до борошнистої роси (5-6 балів), бурої іржі (4-5 балів), стеблової іржі (5-6 балів).

Якість зерна: хлібопекарські якості відмінні (вміст білка 13,3-14,6%), сирої клейковини 28,5-33,5%, сила борошна 320-380 о. а., об’єм хліба 1180-1420 см3, загальна хлібопекарська оцінка – 4,4-5,1 бала. Високий рівень хлібопекарських якостей визначається оптимальним сполученням пружності й еластичності тіста.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, остистий, нещільний, пірамідальної форми, довжиною 110-126 мм. Ості білі, довжиною 62-94 мм. Колоскова луска яйцеподібної форми, має слабке опушення внутрішньої та зовнішньої поверхні, довжина13,3-20,4 мм, ширина 3,5-4,1 мм. Зубець прямий, або ледь зігнутий, довжина 6,1-10,2 мм. Плече піднесене, ширина 0,4-0,6 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, видовженої форми, довжина 7,3-8,9 мм, ширина 3,4-3,7 мм, товщина 3,1-3,5 мм.

Агротехнічні вимоги: за реакцією на агрофон відноситься до високоінтенсивного типу. Реалізація високої продуктивності досягається при вирощуванні на високих агрофонах за інтенсивної технології.

Особливості сорту: проявив високу позитивну реакцію на фон мінерального азотного живлення. А добре виражені ознаки адаптивності забезпечують достатній рівень стабільності у варіюючих екологічних і агротехнічних умовах.

Рекомендовано для Степових і Лісостепових зон України

 

Благодарка Одеська

У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут НААН України м.Одеса.

 

Господарські та біологічні характеристики:

  • високоінтенсивного типу універсального використання на різних агрофонах;
  • генетичний потенціал урожайності досягає 115-120 ц/га. У державному сортовипробуванні в гостро посушливому 2007 р. середня врожайність склала 65,0 ц/га, що на 4,5 ц/га або 7,4% вище національних стандартів. Поєднує високу продуктивну кущистість (780-920 продуктивних стебел на 1 м2) і крупний, добре озернений колос (62-82 зерен на колос);
  • середньостиглий. Вегетаційний період 282-287 діб;
  • середньорослий – 97-102 см, стійкий до вилягання, осипання та проростання зерна в колосі;
  • вище середнього рівень морозо-зимостійкості (7-8 балів);
  • посухо-жаростійкість підвищена (7-8 балів);
  • характеризується польовою стійкістю до найбільш поширених хвороб (у балах): бура іржа – 4-5, стеблова іржа – 4-5, борошниста роса – 4-5, сажкові хвороби – 3-4, підвищена толерантність до вірусу жовтої карликовості ячменю (ВЖКЯ).

Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць. Вміст білка 13,7-15,1 %, вміст клейковини 29,9-31,2 %, сила борошна 390-474 а. о. а., загальна оцінка хліба 4,9-5,3 бала.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос середньої щільності, білий, остистий, пірамідальної форми, крупний (101-136 мм). Остюки білі, розміром 64,6-88,0 мм. Колоскова луска яйцеподібна, має слабке опушення внутрішньої та зовнішньої поверхні, довжина 11,2-14,3 мм, ширина 3,6-4,3 мм. Плече колоскової луски пряме за формою, ширина 0,7-1,2 мм, зубець середньозігнутий, довжиною 3,8-4,6 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, видовжена: довжина 7,7-8,6 мм, ширина 3,5-3,8 мм, товщина 3,0-3,7 мм.

Агротехнічні вимоги: має високу позитивну реакцію на підвищення агрофону та відносно високий нижній поріг врожайності на низькому агрофоні і відхиленнях в технології вирощування.

Особливості сорту: на сорті ефективно реалізуються всі заходи інтенсифікації вирощування, придатний для умов зрошення.

Рекомендовано для вирощування у всіх областях України

 

Годувальниця Одеська

 

У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р., рекомендований для вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут НААН України м.Одеса.

Автори: М.А. Литвиненко, О.М. Пташенчук та ін.

Господарські та біологічні характеристики:

Високоінтенсивного типу універсального використання на високих і середніх агрофонах.

Високий генетичний потенціал продуктивності завдяки поєднанню оптимальної продуктивної кущистості (680-760 продуктивних стебел на 1 м2) з крупним добре озерненим колосом (58-68 зерен в колосі). У станційних сортовипробуваннях інституту (2004-2008 рр.) урожайність на різних агрофонах складала 68,4-122,4 ц/га, що вище національних стандартів на 8,4-24,7%. У державному сортовипробуванні (2007-2008 рр.) при середній урожайності 68,5 ц/га сорт перевершив національні стандарти на 9%.

Середньорослий (98-117 см), стійкий до вилягання, осипання та проростання на пні.

Морозо-зимостійкість вище середнього рівня (7-8 балів), посухо-жаростійкість високі (7-8 балів).

Стійкий до бурої іржі (6-7 балів), середньосприйнятливий до борошнистої роси (4-5 балів), толерантний до фузаріозу колоса, летючої сажки.

Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць І-ІІІ класу. У держсортовипробуванні вміст білка склав 13,0-14,6%, клейковини 27,2-32,0%, сила борошна 285-419 о. а., загальна оцінка хліба – 4,4-4,8 бала.

Апробаційні ознаки: різновид лютесценс. Колос білий безостий (проявляються остюкоподібні відростки довжиною 2,0-2,5 мм), довжиною 90-108 мм, середньої щільності (20-21 колосок на 100 мм стрижня). Колоскова луска овальна, довжина 9,2-10,5 мм, ширина 3,7-4,8 мм. Плече пряме, ширина 0,7-0,9 мм. Зубець прямий, довжиною 0,8-1,2 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, овальної форми, довжина 7,1-8,1 мм, ширина 3,3-3,6 мм, товщина 2,9-3,4 мм. Маса 1000 зерен 42-44 г.

Агротехнічні вимоги: вирізняється винятково високою позитивною реакцією на підвищення агрофону, особливо на внесення азотних добрив. Максимальна віддача досягається при вирощуванні за інтенсивною технологією. Його слід використовувати, коли планується урожай 80-100 ц/га. Строки сівби та норми висіву загальноприйняті для озимої пшениці в зонах вирощування.

Особливості сорту: висока стійкість до осипання та проростання зерна в колосі при перестої і випадінні дощів на дозрілу пшеницю. Тривалий період спокою насіння – 45-50 діб.

Рекомендовано для Степових і Лісостепових зон України

 

Озима пшениця Фаворитка

Оригінатор Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла УААН.

Занесений до реєстру сортів рослин України на 2005 рік для вирощування у Поліській та Лісостеповій зонах України. Проте добрі врожаї забезпечує і в зоні Степу.

Біологічні ознаки: сорт середньо стебловий, інтенсивного типу, середньостиглий. Вегетаційний період 283-287 днів. Середньо стійкий до вилягання. Має середню зимо- та високу посухостійкість. Середньостійкий до ураження борошнистою росою та бурою листковою іржею. Стійкий до проростання та обсипання зерна. Різновидність – лютесценс.

Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські властивості добрі. Зерно Фаворитки містить 12,5-13,8% білка. 26,7-30,1% сирої клейковини, сила борошна 248-296 а.о., об’єм хліба із 100г. Борошна 960-1000 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 3,6-4,0 бала. Належить до цінних пшениць.

Господарські ознаки: сорт високоврожайний інтенсивного типу. Забезпечує отримання високих та стабільних по роках урожаїв на різних фонах мінерального живлення. Невибагливий до умов вирощування, попередників і строків сівби, має високу екологічну пластичність. За даними оригінатора  ІФРГ НАН України) у роки конкурсного випробування (2000-2004рр.)середній урожай Фаворитки становив 73,0 ц/га,що на 15,0 ц/га перевищувало урожайність національного стандарту.

За роки випробування (2000-2004) на полях НДЦ „Південний” (Кіровоградська область) середні урожай сорту Фаворитка становив 100,1 ц/га (93,3-107,2 ц/га), що на 14,6 ц/га більше від національного стандарту Альбатрос одеський.

Агротехнічні вимоги: сорт необхідно вирощувати з внесенням оптимальних та високих доз мінеральних добрив. На високих фонах мінерального живлення, щоб запобігти виляганню, необхідно вносити ретарданти.

Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу фалькон чи фолікул.

З метою отримання високоякісного зерна потрібно проводити третє підживлення сухими азотними туками чи позакореневе підживлення карбамідом N15-15 у фазі колосіння – молочна стиглість.

Норма висіву насіння – 5,0-6,0 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони вологозабеспечення.

Рекомендований для вирощування в зонах Полісся, Лісостепу, Степу.

 

Озима пшениця Подолянка

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Міронівський інститут пшениці ім. В.Я. Ремесла УААН

Занесений до реєстру сортів рослин України на 2003 рік для вирощування у поліській, лісостеповій та степовій зонах України.

Біологічні ознаки: середньоранній, виколошується і дозріває разом із сортом Перлина Лісостепу. Має високу зимостійкість, посухостійкість, стійкість до осипання зерна, середньостійкий до вилягання та ураження борошнистою росою, бурою листковою іржею, кореневими гнилями.

Якість зерна: борошномельні та хлібопекарські властивості відмінні. Зерно Подолянки містить 13,5-14,7% білка, 28,7-31,5% сирої клейковини, сила борошна 320-410 а.о., об’єм хліба із 100 г. Борошна 1100-1210 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 4,0-4,2 бала. Віднесений до сильних пшениць.

Господарські ознаки: сорт високоврожайний інтенсивного типу. За даними оригінатора (ІФРГ НАН України),за роки конкурсного випробування (1998,1999) середній урожай Подолянки становив 53,0 ц/га, що на 7,3 ц/га перевищувало урожайність сорту стандарту Міронівська 61.   

Урожай зерна в державному сортовивченні (2001,2002рр.) у 52 сортодослідах становив 60,0-87,0 ц/га.

Суттєві прибавки урожаю сорту подолянка до національного стандарту – 5,0-19,3 ц/га отримано у 57 сортодослідах, у т.ч. прибавки 10,0-19,3 ц/га –  у 27 сортодослідах 23 областей України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся.

Агротехнічні вимоги: сорт необхідно вирощувати за інтенсивною технологією з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив. Норма висіву насіння – 5,5-6,0 млн. схожих зерен на 1 га. Кращими строками посіву є 15-20 вересня. Сорт невибагливий до умов вирощування, має високу кущистість, що забезпечує хороший стеблостій.

 

Вдала

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут НААН України м.Одеса. Занесений до Державного реєстру сортів; 2006 р.

 

Тип розвитку – озимий. Кущ – напівпрямостоячий, рослини середні за висотою. Прапорцевий листок має сильний восковий наліт на піхві і слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабко виповнена з дуже сильним восковим нальотом на верхньому міжвузлі та помірним опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом’яно-жовтого кольору, циліндричної форми, середній за щільністю, довгий, з помірним восковим нальотом та наявними остюками. Нижня колоскова луска: яйцеподібної форми, плече піднесене та вузьке, зубець прямий, середньої довжини, опушення внутрішньої поверхні – помірне, зовнішньої – слабке. Зернівка червоного кольору, середня за довжиною, шириною та крупністю. Язичок – короткий, кіль на нижній квітковій лусці – наявний, вушка – гострі.

Висока продуктивність сорту поєднуєтсья з підвищеною морозо-, зимостійкістю та якістю зерна. Висота рослин – 87-91 см. Зимостійість сорту в умовах проморожування – вищесередня – підвищена, в польових умовах за роки випробування становила 8,7-8,8 бала. Стійкість сорту щодо полягання 8,4-9,0. посухи – 8,1-8,8 бала. За роки випробування сорт слабко та середньо уражувався борошнистою росою та бурою іржею.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу – 64,4 ц/га, в зоні Лісостепу – 74,1 ц/га, гарантований приріст у зоні Лісостепу – 14,7-16,1 ц/га. Маса 1000 зерен – 41,2-42,2г.

Середньоранній, вегетаційний період – 281-292 доби. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 13,0-14,0% білка, клейковини 26,2-29,3%, ІДК – 55-70 о.п., сила борошна 340-364 о.а., об’єм хліба з 100 г борошна – 1080-1170 мл, загальна хлібопекарська оцінка – 8,0-8,5 бала. Сильна пшениця.

Рекомендовано для вирощування у всіх областях України.

 

Місія Одеська

У Реєстрі сортів рослин України з 2010 р., рекомендований для вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут НААН України м.Одеса.

 

 Господарські та біологічні характеристики:

• Інтенсивного типу універсального використання на різних агрофонах.

• Генетичний потенціал урожайності складає 115-120 ц/га. У державному випробуванні в гостропосушливих умовах 2007 року одержано середню врожайність 66,9 ц/га, що на 4,9 ц/га, або 7,9% вище національних стандартів. Має високу продуктивну кущистість і формує крупне високонатурне зерно.

• Середньостиглий. Вегетаційний період 283-287 діб.

• Середньорослий – 95-104 см, стійкий до вилягання (8-9 балів), осипання (7-8 балів).

• Висока морозо-зимостійкість (8-9 балів).

• Винятково висока посухо-жаростійкість (9 балів).

• Польова стійкість до основних захворювань (в балах): бура іржа – 5-6, стеблова іржа – 4-5, борошниста роса – 4-5, сажкові хвороби – 4-5, септоріоз листя – 5-6, витривалий до ВЖКЯ.

Якість зерна: відповідає вимогам до сильних пшениць. Вміст білка 13,8-14,1%, вміст клейковини 28,0-29,5%, сила борошна 320-376 о. а., загальна оцінка хліба – 4,6-4,9 бала.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, пірамідальний, середньої щільності, довжиною 92-100 мм. Остюки білі, цупкі, зазубрені, завдовжки 7-8 см, розташовані під кутом 40-450, довжина 11,8-13,4 мм, ширина 4,0-4,5 мм. Плече пряме, ширина 1,1-1,4 мм. Зубець прямий, довжина 2,3-5,9 мм. Кіль наявний. Зернівка червона, по формі видовжена: довжина 6,7-8,9 мм, ширина 3,6-4,1 мм, товщина 3,1-3,6 мм. Маса 1000 зерен 38-44 г.

Агротехнічні вимоги: максимальна реалізація генетичного потенціалу продуктивності досягається на високих агрофонах та при інтенсивній технології вирощування. Високий рівень адаптивних властивостей забезпечує стабільність урожайності і відносно високий її нижній поріг при будь-яких несприятливих умовах вирощування.

Особливості сорту: вирізняється винятково високою посухо-жаростійкістю

Озима пшениця Антонівка

У Реєстрі сортів рослин України на 2008 рік для вирощування в степовій та лісостеповій зонах країни.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут НААН України м.Одеса.

Господарські та біологічні характеристики:

Інтенсивного типу універсального використання на різних агрофонах.

Високопродуктивний за рахунок високої продуктивної кущистості (610-830 стебел на 1 м2), крупного добре озерненного колоса та крупного виповненого зерна (маса 1000 зерен – 36,2-44,4 г). За роки державного сортовипробування (2004-2006) врожайність складала 48,6-87,5 ц/га, що вище сортів-стандартів на 4,9-6,0 ц/га.

Середньостиглий. Вегетаційний період 280-285 днів.

Середньорослий – 92-96 см, стійкий до вилягання (7-8 балів), осипання (8-9 балів) та проростання зерна в колосі (8-9 балів).

Високозимостійкий (8-9 балів), посухостійкий (8-9 балів).

Характеризується польовою стійкістю до найбільш поширених захворювань (у балах): септоріозу колоса (5-6), летючої та твердої сажки (3-4), борошнистої роси (4-5), добре вираженою стійкістю до бурої (6-7 балів) і стеблової іржі (5-6 балів).

Якість зерна: відповідає вимогам щодо сильних пшениць. Вміст сирого протеїну 12,5-13,8%, сирої клейковини 28,4-33,6%, об’єм хліба 1420-1470 см3. Загальна оцінка хліба – 4,7-5,2 бала.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, остистий, пірамідальної форми, середньої щільності (20-22 колоски на 100 мм стрижня), крупний, довжина колосу 100-110 мм. Ості білі, грубі, зазубрені, розміром 69,1-89,3 мм. Колоскова луска овальна, слабо опушена, довжина 13,4-15,5 мм, ширина 3,2-3,9 мм. Плече пряме, ширина 0,58-0,88 мм. Зубець колоскової луски прямий, довжина 3,5-5,0 мм. Кіль наявний, язичок короткий. Зернівка червона, видовжена, довжина 7,8-8,8 мм, ширина 3,2-3,8 мм, товщина 3,0-3,6 мм.

Агротехнічні вимоги: позитивно реагує на високий агрофон, в той же час забезпечує високу врожайність на низькому агрофоні та непарових попередниках. Строки сівби і норми висіву загальноприйняті для озимої м’якої пшениці.

Особливості сорту: вирізняється груповою стійкістю до захворювань – бурої, стеблової іржі, септоріозу та кореневих гнилей.

Озима пшениця Ужинок

У Реєстрі сортів рослин України на 2011 р., для вирощування у степовій та лісостеповій зонах України.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут НААН України м.Одеса.

Господарськi та біологічні характеристики:

 

Універсального або інтенсивного типу, степової екології.

За даними державного сортовипробування урожайність склала у Степу 74,3 ц/га (+15,5 ц/га до стандарту); у Лісостепу – 69,0 ц/га (+4,9 ц/га); у Поліссі – 61,1 ц/га (+8,0 ц/га).

За тривалістю вегетаційного періоду – середньораннiй.

Морозостiйкiсть вищесередньої.

Стійкість до грибних захворювань підвищена.

Зимостiйкiсть та жаростiйкiсть високi.

Стiйкий до вилягання, осипання та проростання на пні.

Якiсть зерна: належить до групи сильних пшениць. Сила борошна 310-390 о. а., вмiст клейковини 26,5-28,2%. Загальна оцiнка хлiба 5,0 балів.

Апробацiйнi ознаки: рiзновид еритроспермум, вiдноситься до середньорослого типу (85-95 см). Колос веретеноподібний, середньої довжини та щiльності. Пiсля дозрiвання колос та стебло мають солом’яно-жовтий вiдтiнок. Колоскова луска яйцевидна, з добре виявленою нервацiєю. Плече вузьке, скошене, пряме, у лусках середньої частини колоса, кіль добре виржений. Зубець колоскової луски ледь зігнутий, короткий. Остюки середньої довжини, розходяться в сторони, середньоцупкi, солом’яно-жовтi. Зерно червоне, середнє за крупнiстю (маса 1000 зерен 37-41 г), яйцеподібної форми, борозенка негли¬бока. Форма куща сланка. Листя середнi за довжиною i шириною, прапорцевий листок слабозвисаючий. Восковий наліт середньої інтенсивності.

Агротехнiчнi вимоги: універсального типу інтенсивності, рекомендується для вирощування за інтенсивною та звичайною технологіями. Добре реагує на азотні добрива підвищенням урожайності та покращенням технологічних якостей зерна. Середньочутливий до змін строків сівби.

 

Озима пшениця Богдана

Оригінатор: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла УААН.

Різновид – лютесценс. Тип розвитку – озимий. Кущ – напівпрямостоячий, рослини середньої висоти. Прапорцевий листок має помірний восковий наліт на піхві і слабке антоціанове забарвлення вушок. Соломина слабко виповнена з помірним висковим нальотом на верхньому міжвузлі та слабким опушенням опуклої поверхні верхнього вузла. Колос білого або солом’яно-жовтого кольору пірамідальної форми, довгий та нещільний з помірним восковим нальотом та наявними зубцями.

Сорт інтенсивного типу. Середня врожайність за роки випробування в зоні Степу – 68,7 ц/га, в зоні Лісостепу -73,4 ц/га, в зоні Полісся – 60,6 ц/га, гарантований приріст – 10,8-15,4 ц/га.

Нижня колоскова луска: овальної форми, плече пряме та середньої ширини, зубець прямий і дуже короткий, опушення внутрішньої поверхні – слабке, зовнішньої – слабке. Зернівка червоного кольору, середня за довжиною та шириною, крупна.

Язичок – середньої довжини, кіль на нижній квітковій лусці – наявний. Рослини заввишки 98-104 см. Зимостійкість сорту в умовах проморожування – вище середня, у польових умовах за роки випробування, зимостійкість становила 8,5-8,9 бала. Стійкість сорту до вилягання 8,7-9,0 бала. Стійкість до осипання 8,3-8,9 бала.

Стійкість до посухи 8,4-8,7 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Сорт інтенсивного типу. Маса 1000 зерен – 44,6-78,8 г. Середньостиглий вегетаційний період становив від 287 до 300 діб.

Якість зерна: Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі та відмінні. Зерно містить 14,4% білка, клейковини – 31,7%. Сильна пшениця. Рекомендований для вирощування в зонах: Степ, Лісостеп, Полісся.

 

Озима пшениця Трипільська

Оригінатори: Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, ФГ „Теософ”.
Занесений до Реєстру сортів України з 2008 року для вирощування в зонахПолісся, Лісостепу та Степу.
Сорт середньостебловий, інтенсивного типу, середньостиглий. Вегетаційний період – 274-289 днів.
Стійкий до вилягання.
Має добру зимо- та високу посухостійкість. Середньостійкий до ураження борошнистою росою та бурою листковою іржею.
Стійкий до проростання та обсипання зерна. Різновидність лютесценс.
Борошномельні та хлібопекарські властивості високі. Зерно сорту Трипільська містить 14,0-15,4% білка, 29,2-34,7% сирої клейковини,
сила борошна – 328-433 а.о., об’єм хліба зі 100 г борошна – 1100-1260 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей – 4,0-4,7 бала. Віднесений до сильних пшениць.
Високоврожайний сорт, інтенсивного типу. У роки конкурсного випробування середній урожай становив 96,1 ц/га. Максимальний урожай сорту – 106,8 ц/га.
Норма висіву насіння – 5,0-5,5 млн схожих зерен на 1 га залежно від агрофону, вологозабезпечення і строків сівби.
Строки сівби – середина оптимальних для відповідних зон, в центральній частині правобережного Лісостепу 20-25 вересня.

 

ПОЛІСЬКА 90

До Державного реєстру сортів рослин України внесений з 1994 року. Сорт створено методом індивідуального добору з популяції сорту Поліська 87.

Оригинатор – ННЦ “Институт земледелия НААН”

Різновидність – еритроспермум. Антоціанове забарвлення коліоптеле відсутнє або дуже слабке. Форма куща прямостояча. Стебло середньої товщини, міцне. Прапорцевий листок без антоціанового забарвлення і без воскового нальоту. Колос білий, середньої довжини і щільності, пірамідальної форми. Зернівка червона, яйцеподібна, середньої величини.

Рослини висотою 105-110 см. Сорт середньостиглий, колоситься і достигає нарівні зі стандартним сортом Миронівська 61.

Стійкий до комплексу хвороб та до вилягання, добре пристосований до умов лісостепової та родючіших ґрунтів поліської зони. Відзначається вдалим поєднанням багатьох господарсько-цінних ознак: урожайності, якості зерна, стійкості до хвороб, вилягання, посухи, проростання зерна в колосі, високої морозо-зимостійкості. Рекордна для сорту врожайність зафіксована в 1995 році в радгоспі «Великодимерський» Броварського району Київської області, де на площі 15 га зібрали по 115 ц/га зерна. Борошномельні і хлібопекарські властивості зерна добрі. За якісними показниками відноситься до цінних пшениць. Вміст сирої клейковини 30%, ІДК 70-80 о.п., загальна хлібопекарська оцінка 4,2-4,5 бали.

Рекомендовані строки сівби на Поліссі 10-15 вересня, в Лісостепу 15-20 вересня. Норма висіву 4-5 млн.схожих зерен на гектар.

Рекомендовано для вирощування в лісостеповій і поліській зонах України.

 

Бенефіс

Оригинатор – Національний науковий центр “Інститут землеробства” УААН.

Середньорослий. Зимостійкість сорту вище середньої. Стійкість сорту до вилягання – 8,4 бала. Стійкість до осипання – 8,2 бала. Стійкість до посухи – 8,4 бала. За роки випробування сорт слабо уражувався основними хворобами та шкідниками. Середньостиглий, достигає за 282дні.

Середня врожайність за роки випробування в зоні Лісостепу – 64,1 ц / га. Максимальний урожай сорту – 87 ц / га. Маса 1000 зерен – 42,5 г. Борошномельні та хлібопекарські показники сорту добрі. Зерно містить 14,3% білка і 29 – клейковини, сила борошна – 267 о. а, об’єм хліба зі 100 г борошна – 1030 мл. Цінна пшениця.

Внесено до Державного реєстру сортів рослин та рекомендовано для вирощування в зоні Лісостепу.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

CAPTCHA image
*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>